Kontor122_125x97

Hej!
Vi är dina hyresvärdar

Ove

Ove Lundkvist
Ove Lundkvist

Jag startade och drev kommunikationsbyrån Capito AB i 17 år och har bland annat varit IT-chef och suttit i ledningen för två olika friskolekoncerner.

Jag är VD för Kontor122 AB och konsultbolaget introWorks AB som arbetar med webbutveckling.

Aaron

Aaron Kaplan
Aaron Kaplan
Jag startade affärsnätverket Stockholm Cleantech Business Network och jag har bland annat varit VD för ett konsultbolag, men jag har också varit strategichef för ett media- och e-learningbolag under dotcom-eran.

Jag är VD för SenseGroup som arbetar inom området grön innovation och miljödriven affärsutveckling.

Viktor

Viktor Dellmar
Viktor Dellmar

Jag gillar utmaningar och har därför haft arbeten som skiljt sig mycket åt. Jag har bl.a jobbat som civilanställd utredare på Polisen, haft hotell i Thailand och varit Nordisk CIO i ett franskt servicemanagementföretag.
 

Jag är VD för NiVi AB som arbetar med verksamhetsutveckling och vår specialitet är skolutveckling.